Bộ đề thi, câu hỏi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học mới nhất

Bộ đề thi, câu hỏi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học mới nhất
Bạn đang xem: Bộ đề thi, câu hỏi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học mới nhất tại truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn

1. Bộ đề thi, câu hỏi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học mới nhất:

Đề số 1: GVCN lớp có mấy chức năng, là những chức năng nào? Nêu rõ chức năng quản lý giáo dục toàn diện học sinh và việc áp dụng kỹ năng này vào tình hình thực tế của lớp mình phụ trách.

Gợi ý hướng dẫn chấm

* GVCN lớp có 4 chức năng: (2,0 điểm)

– Là người quản lý giáo dục toàn diện cho học sinh trong lớp, không chỉ tập trung vào khía cạnh học tập mà còn đảm bảo sự phát triển toàn diện của học sinh.

– Đóng vai trò như một tổ chức tập thể, khuyến khích hoạt động tự quản của học sinh, nhằm thúc đẩy tiềm năng tích cực của mỗi cá nhân.

– Là cầu nối quan trọng giữa học sinh và cộng đồng xã hội, không chỉ bên trong trường mà còn bên ngoài, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu với các tổ chức bên ngoài nhằm mở rộng tầm nhìn và kỹ năng sống.

– Tham gia vào việc tổ chức, phối hợp các nguồn lực giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình học tập và phát triển của học sinh. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cũng có trách nhiệm đánh giá khách quan về quá trình rèn luyện của học sinh cũng như hoạt động chung của lớp.

* GVCN lớp là người quản lý giáo dục toàn diện HS một lớp: (4,0 điểm)

Giáo viên chủ nhiệm lớp không chỉ đóng vai trò là người quản lý giáo dục toàn diện đối với học sinh trong lớp mà còn phải thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng:

– Quản lý giáo dục không chỉ bao gồm việc thu thập thông tin hành chính về học sinh như tên, tuổi, số lượng, cũng như thông tin về gia đình và trình độ học vấn, đạo đức mà còn đòi hỏi khả năng dự đoán và dự báo xu hướng phát triển cá nhân của từng học sinh. Điều này giúp GVCN xác định hướng đi cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục, phù hợp với điều kiện và tiềm năng của từng cá nhân học sinh. (1,5 điểm)

– Để thực hiện tốt chức năng quản lý giáo dục toàn diện, GVCN cần phải có kiến thức sâu rộng về tâm lý học và giáo dục học, cùng với các kỹ năng sư phạm linh hoạt như: tiếp cận đối tượng học sinh, nghiên cứu tâm lý và xã hội, đánh giá, lập kế hoạch chủ nhiệm lớp. Sự nhạy bén trong sư phạm giúp GVCN dự đoán và định hướng phát triển cá nhân của học sinh, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn và tận dụng lợi thế, từ đó tự hoàn thiện mình. (1,5 điểm)

– Quản lý quá trình học tập và định hình nhân cách của học sinh có mối liên hệ chặt chẽ, ảnh hưởng lẫn nhau. Giáo dục đạo đức đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường học tập văn minh, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã hội và kinh tế hiện nay. (1,0 điểm)

* Liên hệ thực tế: (4,0 điểm)

Đưa ra được các hình thức, biện pháp, giải pháp cụ thể ứng với 3 nội dung của chức năng quản lý giáo dục toàn diện. ( mỗi nội dung đạt 1,0 điểm)

2. Bộ đề thi, câu hỏi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học đề số 2: 

Đề số 2: Một trong những mục đích quan trọng khi ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học là “Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp. Từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”.

Hãy nêu ý kiến của mình về mục đích trên và trình bày kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để có thể đạt được những tiêu chuẩn nghề nghiệp của cấp tiểu học.

Gợi ý hướng dẫn chấm

  1. Khái niệm chuẩn nghề giáo viên tiểu học (NNGVTH) là gì? (1,0 đ)

Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là tập hợp các tiêu chuẩn cơ bản về phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm. Những tiêu chuẩn này là cần thiết để giáo viên tiểu học có thể đáp ứng đủ yêu cầu và mục tiêu của việc giảng dạy ở cấp học này.

  1. Tại sao việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp là cần thiết? (1,5 đ)

Sự không đồng nhất trong quá trình đào tạo giáo viên dẫn đến việc GV tiểu học không có cùng một nền tảng kiến thức và kỹ năng sư phạm. Sự đổi mới liên tục về nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục yêu cầu những yêu cầu cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực trong Chuẩn Nghề. Việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp GVTH sẽ tạo ra một cơ sở đồng nhất, giúp giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học theo từng giai đoạn một.

  1. Ý nghĩa của việc đánh giá Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo viên Tiểu học (NNGVTH) là gì? (1,5 điểm)

Qua việc áp dụng chuẩn nghề, mỗi giáo viên có cơ hội tự đánh giá bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu, và nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phẩm chất nghề nghiệp của mình.

Ngoài ra, việc đánh giá theo chuẩn nghề giúp các cấp quản lý có khả năng xác định và phân loại đội ngũ giáo viên tiểu học một cách chính xác. Điều này hỗ trợ trong việc quy hoạch, sử dụng và đào tạo cán bộ giáo viên phù hợp với nhu cầu thực tế của ngành giáo dục.

  1. Kế hoạch phấn đấu theo 3 lĩnh vực: phẩm chất, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng: (6,0 điểm)

Kế hoạch phấn đấu theo từng lĩnh vực (được đánh giá 2,0 điểm mỗi lĩnh vực)

Để đạt điểm cao, mỗi lĩnh vực cần đáp ứng đủ 5 yêu cầu và 4 tiêu chí cụ thể. Đặc biệt, cần chú trọng vào biện pháp thực hiện để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của kế hoạch phấn đấu.

3. Bộ đề thi, câu hỏi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học số 3: 

Đề số 3: Ngành Giáo dục đã và đang quyết tâm không để tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp theo tinh thần cuộc vận động Hai không. Thầy (Cô) hãy nêu kế hoạch của bản thân để thực hiện có hiệu quả nội dung trên.

Gợi ý hướng dẫn chấm

Bài tự luận nêu được những nội dung trọng tâm sau:

* Tình hình thực hiện tổng quát: (2,0 điểm)

Đề cập đến những điểm chính về việc thực hiện Cuộc vận động Hai không trong ngành giáo dục, bao gồm cả việc đã và đang triển khai, kết quả đạt được cũng như sự hỗ trợ tích cực từ xã hội.

* Kế hoạch cá nhân: (7 điểm)

  • Tuân thủ chặt chẽ chương trình, quy chế chuyên môn; đảm bảo việc thực hiện kế hoạch giáo dục theo từng đơn vị, không tùy tiện cắt giảm chương trình học… (1,0 điểm)
  • Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và học tập; quyết tâm thực hiện phương châm dạy thật – học thật, bởi đây là nền tảng chống lại những hành vi tiêu cực và thúc đẩy hoạt động đổi mới giáo dục. (1,0 điểm)
  • Quy trình kiểm tra và đánh giá học sinh đặt mục tiêu vào tính trung thực, “Học gì thi nấy”, gán điểm phản ánh đúng với thành tích thực tế của học sinh; quyết không cho phép sự can thiệp vào điểm số, điều chỉnh điểm một cách tùy tiện, mà thay vào đó sử dụng nhiều biện pháp hữu ích, phù hợp để ngăn chặn hành vi gian lận trong kiểm tra và thi cử. (2,0 điểm)
  • Phân tích chính xác năng lực thực sự của học sinh, sử dụng vai trò của giáo viên chủ nhiệm để lập kế hoạch hỗ trợ cho những học sinh yếu kém. Luôn quan tâm đến học sinh cá biệt để có phương pháp giáo dục phù hợp. (1,0 điểm)
  • Hợp tác đồng bộ với đồng nghiệp và các hoạt động giáo dục khác, đặc biệt là tạo ra mối liên kết mạnh mẽ giữa trường học, gia đình và cộng đồng để thúc đẩy việc giáo dục toàn diện cho học sinh. (1,0 điểm)

Mỗi giáo viên cần phải thiết lập kế hoạch giáo dục (dạy học) từ đầu năm học, luôn tự cải thiện và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, và phẩm chất đạo đức, từ đó trở thành một tấm gương mẫu mực cho học sinh.

Xem thêm  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 Đề thi môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi