Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI

Bạn đang xem: Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI tại truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn

Với soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI trang 41, 42, 43 Ngữ văn lớp 11 Chân trời sáng tạo sẽ giúp học sinh trả lời câu hỏi từ đó dễ dàng soạn văn 11. Cùng tham khảo Soạn bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI dưới đây  nhé.

1. Trước khi đọc bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI:

Câu hỏi (trang 41, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Bạn quan tâm điều gì về tương lai? Bạn đã trau dồi những kĩ năng gì để chuẩn bị cho tương lai của chính mình?

Phương pháp giải:

Liên hệ với chính mình, bày tỏ mối quan tâm của bạn về tương lai. Trước mối lo ngại đó, tôi đã mài giũa những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Lời giải chi tiết:

Trong tương lai, em quan tâm đến việc mình có công việc tốt, định hướng tốt và phù hợp với thời đại hay không.

Để chuẩn bị cho tương lai, em đã rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng sống, học cách giao tiếp đúng mực và không ngừng bổ sung, trau dồi thêm kiến thức để có hành trang bước vào cuộc sống đầy đủ nhất.

2. Trong khi đọc bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI:

Câu 1 (trang 41, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Vì sao chúng ta cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức của các ngành gần, ngành liên quan?

Phương pháp giải:

Đọc và tham khảo nội dung văn bản để trả lời câu hỏi: Tại sao cần nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức các ngành lân cận và liên quan?

Lời giải chi tiết:

Chúng ta cần nắm vững các kiến thức cốt lõi của ngành, kiến thức các ngành lân cận và liên quan:

– Thế giới hiện đại không thể phân chia các ngành, lĩnh vực mà chúng tồn tại trong sự ép buộc, phụ thuộc và tác động qua lại lẫn nhau.

– Ngoài ra, các vấn đề xã hội hiện đại đòi hỏi những giải pháp liên ngành, làm được điều đó, kiến thức liên ngành ngày càng trở nên quan trọng.

Vì vậy, họ không chỉ nắm vững kiến thức cốt lõi của ngành mà còn hiểu rõ kiến thức của các ngành lân cận và liên quan.

Câu 2 (trang 43, SGK Ngữ Văn, tập một):

Chỉ ra yếu tố thuyết minh sử dụng trong đoạn văn

Phương pháp giải:

Vận dụng khái niệm yếu tố giải thích, đọc lại đoạn văn và chỉ ra những yếu tố giải thích được sử dụng trong đó.

Lời giải chi tiết:

 Yếu tố thuyết minh sử dụng trong đoạn văn:

– “Các môn học cốt lõi mà học sinh thế kỷ 21 cần có bao gồm tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ toàn cầu (tiếng Anh), Nhân văn, Toán, Kinh tế, Khoa học, Địa lý, Lịch sử và Quản lý nhà nước – nghĩa vụ dân sự”

– “Kiến thức tổng quát liên ngành bao gồm: Hiểu biết viết về các vấn đề toàn cầu (đa dạng văn hóa, tôn giáo, biến đổi khí hậu…), hiểu biết về tài chính, kinh tế, kinh doanh (trò chơi nhập vai). của nền kinh tế, tài chính cá nhân…), Hiểu biết về vai trò, trách nhiệm dân sự (quyền công dân, quyền con người, quan hệ nhà nước – công dân,…), Hiểu biết về sức khỏe và thể chất (các biện pháp bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất như như giảm căng thẳng, tránh rủi ro y tế, dinh dưỡng, v.v. theo dõi và giám sát sức khỏe cá nhân, các vấn đề an toàn và sức khỏe cộng đồng…), Hiểu biết về môi trường (môi trường tự nhiên – hệ sinh thái, tài nguyên nước, năng lượng, khí hậu, tác động của con người đến môi trường tự nhiên – tăng trưởng dân số, tiêu thụ tài nguyên tiêu dùng, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, rừng, v.v.)

3. Sau khi đọc bài Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI:

3.1. Trả lời câu hỏi:

Câu 1 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản và mối liên hệ giữa các yếu tố ấy.

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản, xác định các luận điểm chính, từ đó tìm và chỉ ra những luận cứ, lập luận, dẫn chứng trong văn bản và mối quan hệ giữa các yếu tố đó.

Lời giải chi tiết:

Luận điểm 1: Các bạn trẻ cần chuẩn bị cho mình những kiến thức phù hợp với thế kỷ 21 đầy bất ổn.

– Luận điểm 1: Người trẻ không chỉ cần trau dồi kiến trúc cốt lõi của ngành mà còn cần nắm bắt kiến thức các ngành lân cận và liên quan vì xã hội hiện đại đòi hỏi các giải pháp liên ngành.

– Luận điểm 2: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, thanh niên cũng cần trau dồi kỹ năng vì việc thiếu kỹ năng làm việc trong thanh niên khi bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp đại học là vấn đề ở nhiều gia đình.

– Luận điểm 3: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, kỹ năng, thanh niên cần có thái độ đúng đắn.

Câu 2 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Các luận điểm trong bài viết đã làm sáng tỏ luận đề như thế nào? Theo bạn, lí lẽ, bằng chứng nào là tiêu biểu?

Phương pháp giải:

Xác định và chỉ ra các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng chứng minh luận điểm. Đưa ra lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu.

Lời giải chi tiết:

– Luận điểm 1: Người trẻ không chỉ cần trau dồi kiến trúc cốt lõi của ngành mà còn cần nắm bắt kiến thức các ngành lân cận và liên quan.

Lý do: Thế giới hiện đại cho thấy không thể phân chia các ngành, lĩnh vực vì chúng tồn tại trong sự ràng buộc, phụ thuộc và tương tác lẫn nhau.

Bằng chứng: Các giải pháp liên ngành trở nên hiện diện nhất trong đại dịch Covid-19. Trong khi tình hình đang nóng, việc chống dịch ở cấp quốc gia và toàn cầu là bài toán không thể giải quyết chỉ bằng mô hình dịch vụ hay giải pháp y tế mà còn cần tính toán về công bằng, an sinh xã hội. xã hội, về tư duy xã hội và cách tiếp cận cộng đồng.

– Luận điểm 2: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, thanh niên cũng cần trau dồi kỹ năng vì việc thiếu kỹ năng làm việc trong thanh niên khi bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp đại học là vấn đề ở nhiều nước

Lí lẽ: Thiếu kỹ năng làm việc của thanh niên tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp đại học là vấn đề ở nhiều quốc gia.

Dẫn chứng: “Khung kĩ năng của thế kỉ XXI” là chỉ dẫn giúp thu hẹp khoảng cách giữa việc đào tạo ở đại học với nhu cầu của doanh nghiệp.

Lí lẽ: Ba khối kỹ năng quan trọng đối với học sinh thế kỷ 21: Kỹ năng học tập và sáng tạo, Kỹ năng công nghệ, giao tiếp và thông tin, Kỹ năng sống và nghề nghiệp.

– Luận điểm 3: Bên cạnh việc trau dồi kiến thức, kỹ năng, thanh niên cần có thái độ đúng đắn.

Lý do: Có thể thấy trong khung kỹ năng của công dân thế kỷ XXI có một phần thái độ mà trẻ cần có.

– Ví dụ điển hình là: Các giải pháp liên ngành đã trở nên thiết thực nhất trong đại dịch Covid-19. Trong khi tình hình đang nóng, việc chống dịch ở cấp quốc gia và toàn cầu là bài toán không thể giải quyết chỉ bằng mô hình dịch vụ hay giải pháp y tế mà còn cần tính toán về công bằng, an sinh xã hội, về tư duy xã hội và cách tiếp cận cộng đồng. Ở đây có một bằng chứng cực kỳ cụ thể, được xác thực. Việc chứng minh này giúp tài liệu trở nên có độ chính xác và độ tin cậy cao.

Câu 3 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Nêu tác dụng của các yếu tố thuyết minh trong văn bản

Phương pháp giải:

Vận dụng hiểu biết về khái niệm và tác dụng của yếu tố thuyết minh trong văn bản viết, đưa ra các tác dụng của yếu tố thuyết minh đối với văn bản trên.

Lời giải chi tiết:

Yếu tố giải thích trong văn bản có vai trò bổ sung, thể hiện rõ hơn lập luận của tác giả. Yếu tố giải thích xuất hiện giúp nội dung văn bản trở nên chân thực, đáng tin cậy và hấp dẫn người đọc hơn.

Câu 4 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Bạn hãy chỉ ra mục đích và thái độ của người viết được thể hiện trong văn bản.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung chính của văn bản và các luận đề, luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng của văn bản để tìm ra mục đích và thái độ của người viết thể hiện trong văn bản.

Lời giải chi tiết:

Mục đích của người viết: Người viết muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ hãy không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng; Hãy không ngừng rèn luyện thái độ của bản thân để có những bước đi tốt đẹp trong thế kỷ 21 – một thế kỷ đầy biến động.

Thái độ của người viết: Người viết bày tỏ thái độ quan tâm, khẩn trương, cấp bách, kêu gọi các bạn trẻ hãy hành động ngay vì xã hội đang không ngừng thay đổi và thay đổi từng ngày. Nếu bước đi của trẻ chậm, trẻ sẽ bị bỏ lại phía sau.

3.2. Bài tập vận dụng:

Câu 5 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Bạn có đồng ý với “thái độ phù hợp với sự bất định” được trình bày ở đoạn cuối của văn bản không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Đưa ra ý kiến của mình, có đồng ý với “thái độ phù hợp với sự bất định” được trình bày ở đoạn cuối văn bản không và giải thích.

Lời giải chi tiết:

Em hoàn toàn đồng ý với “thái độ phù hợp với sự bất định” được trình bày trong văn bản cuối cùng. Bởi vì: giữa thế kỷ 21 – thế kỷ đầy bất ổn, mỗi chúng ta cần có những thay đổi, thái độ phù hợp với sự chuyển đổi của xã hội. Con người của xã hội mới đòi hỏi phải có những hoạt động dễ dàng, dễ dàng, sẵn sàng đón nhận những thay đổi của thời đại để không bị tụt hậu so với thời đại và xã hội.

Câu 6 (trang 43, SGK Ngữ Văn 11, tập một):

Trong “Khung kĩ năng thế kỉ XXI”, những kĩ năng nào bạn thấy bản thân cần trau dồi thêm? Bạn sẽ làm gì để hình thành, phát triển các kỹ năng ấy?

Phương pháp giải:

Dựa vào “Khung kĩ năng thế kỉ XXI” được nhắc trong văn bản, liên hệ với bản thân và đưa ra những kĩ năng bạn thấy bản thân cần trau dồi. Sau đó đưa ra những cách để hình thành, phát triển các kỹ năng ấy.

Lời giải chi tiết:

Trong “Khung kỹ năng thế kỷ 21” được đề cập trong bài viết, bạn cần nâng cao các kỹ năng của mình: Kỹ năng học tập và sáng tạo, Kỹ năng công nghệ, giao tiếp và thông tin, Kỹ năng sống và nghề nghiệp.

Để thành công và phát triển các kỹ năng của mình, tôi cần không ngừng học tập, rèn luyện để có thêm kinh nghiệm về các kỹ năng trên. Ngoài ra, bạn cần học cách lắng nghe và đóng góp ý kiến kiến trúc từ những người xung quanh để nâng cao kỹ năng học tập và sáng tạo của mình. Đồng thời, với kỹ năng sống và nghề nghiệp, tôi nhận thấy mình cần được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người hơn, học hỏi nhiều hơn từ những người đó.

Xem thêm  Cách cài đặt phần mềm mã nguồn mở dễ dàng trên macOS