Liên hệ

PTDTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: (02) 3891 333